Misyon ve Vizyon

Misyon

Gıda mühendisliği bölümünün görevi her şeyden önce insanlığa ve çevreye karşı sorumluluk sahibi, kendini sürekli olarak yenileyen, çevresindeki kişilere pozitif olarak yaklaşabilen, sözüne güvenilen, çalışkan ve bilgili, sorun değil çözüm üreten, olduğu gibi görünen veya göründüğü gibi olan gıda mühendisleri yetiştirmektir. Bunlara ek olarak bölümümüzden mezun olan gıda mühendislerini: çeşitli gıda üretim tekniklerinin uygulanmasını, gıdaların kalite kontrolünü, sağlıklı ve ekonomik gıdalar üretmeyi, mevcut gıda hammaddelerinden yeni gıdalar üretmeyi ve yeni gıda üretim tekniklerini geliştirmeyi başaracak bilgilerle donatmak düşüncesindeyiz. Ayrıca bölümümüzde gerçekleştireceğimiz lisansüstü araştırmalarla ve çeşitli özel sektör ve devlet kuruluşlarıyla birlikte yürüteceğimiz araştırma projeleriyle ulusal ve uluslar arası gıda sanayisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Vizyon

Gıda mühendisliği dünyada ve ülkemizde yeni sayılabilecek bir mühendislik dalı olmakla birlikte günümüzde en popüler mühendislik dallarından biridir ve önemi önümüzdeki yıllarda büyük bir hızla artacaktır. Çünkü aynı anda hem dünya nüfusu hem de çevre kirliliği hızla artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda artan dünya nüfusuna güvenli, besleyici ve ekonomik gıdalar üretmek konusunda gıda mühendislerine büyük görevler düşecektir. Gıda mühendisliği bölümü olarak bu görevleri yerine getirebilecek bilgi ve donanıma sahip gıda mühendisleri yetiştirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.