prof.dr.farhan alfin(gıda müh.)

Prof. Dr. Farhan ALFIN

Gıda Mühendisliği Programı Bölüm Başkanı

Gıda mühendisliği eğitiminin temeli Türkiye’de 1975 yılında atılmıştır ve kurucusu Prof. Dr. Erdal Saygın’dır. Kendisi gıda mühendisliği eğitiminin tanıtılmasında, gelişmesinde ve gıda mühendisliğinin resmi kuruluşlar tarafından bir meslek dalı olarak kabul edilmesinde büyük bir özveriyle çalışmıştır.

Gıda mühendisliği eğitiminde temel fen dersleri, temel mühendislik dersleri, gıdaların kimyasal ve mikrobiyolojik analizine yönelik çeşitli kimya, mikrobiyoloji ve kalite kontrol dersleri, gıdaların üretimine yönelik bazı mühendislik ve gıda teknolojisi dersleri ve bunlara ek olarak, bilgisayar, ekonomi, pazarlama ve benzeri destek dersleri yer almaktadır ve eğitim dili Türkçedir.

Gıda mühendislerinin çalışma alanları ve yetkileri saymakla bitmez. Gıda mühendisleri ulusal ve uluslar arası gıda sanayi kuruluşlarında gıdaların üretim basamağında, gıdaların kalite kontrolünde, satış ve pazarlama basamaklarında, araştırma ve geliştirme laboratuarlarında çalışabilirler ve bu departmanlarda en üst yönetim basamağına kadar yükselebilirler. Gıda mühendisleri başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere çeşitli devlet kuruluşlarında gıdaların kalite kontrolünde; mühendis, yönetici ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Mezunlarımız bireysel olarak danışmanlık şirketi veya orta ölçekli gıda üretim tesisleri kurabilirler.
Gıda mühendisliği dünyada veya Türkiye’de değişik zamanlarda ortaya çıkan ekonomik krizlerden etkilenmemiştir. Çünkü insanların yaşamak için havaya, oksijene ihtiyaçları olduğu gibi gıdaya da ihtiyacı vardır. Gıda mühendisliği yeni bir mühendislik dalı olmakla birlikte günümüzde en önemli meslek dallarından biri olmuştur ve önemi önümüzdeki yıllarda hızla artacaktır.
Öğrencilerimize üniversite yaşamlarında ve sonrasında başarılar dilerim.